Mere om VSC / Træner og leder information

Træner og leder information

Træner/ledere
Vi er et stort team på ca. 50 træner, hjælpetræner, livredder og ledere i Videbæk Svømme Club.
Det er spændende og udfordrende at undervise, lege og hjælpe i Videbæk Svømme Club. Træner kan underviser alene eller i grupper. Som forældre kan det være hyggeligt samvær at være træner for et hold hvor også ens børn deltager.
Alle tilbydes løbende kurser inden for leg/motorik, svømning, livredning og motion i vand. En gang årligt deltager alle i førstehjælps kursus.
 

Træner søges
Vi søger løbende træner som afløser og træner til næste sæson. Hvis du har lyst til at være træner er det vigtigt at du henvender dig i god tid så du kan få den nødvendige oplæring og udannelse du har brug for.
På børnehold skal du være god til at lege med børnene i vandet, det er en fordel du har et godt kendskab til svømning og har lyst til at være træner.
Kunne du tænke dig at blive træner, livredder, leder/hjælper i Videbæk Svømme Club, så ring til Charlotte på tel. 28 58 43 01 eller på mail: vscformand@gmail.com


Observatører
Udover træner/ledere er der på alle børnehold, begynderhold og plask & leg tilknyttet observatør der holder øje med at alle i vandet befinder sig godt og ikke kommer til skade.

Instruktion til observatører


Information til træner/ledere
Kurser
Ønsker du at deltage på et kursus inden for leg/motorik, svømning, livredning eller motion i vand så ring til Charlotte på tel. 28 58 43 01 eller på mail: vscformand@gmail.com

Kursus DGI
Kursus Dansk svømmeunion
 

Træningsguide
Inspiration til træning, svømning, øvelser og leg. Prøv den nye træningsguide fra DGI
 
http://traenerguiden.dgi.dk


Livredder
For at være livredder i Videbæk Svømme Club skal Bassinlivredderprøven eller Erhvervslivredderprøven være aflagt inden for 12 mdr.
Vil du være livredder, deltage i træningen til livredderprøven, så ring til Mie på tel. 97175004 eller e-mail virkelyst@privatpost.dk

Beskrivelse af Bassinlivredderprøven

Beskrivelse af Erhvervslivredderprøven


Førstehjælp
Alle træner/ledere får udleveret førstehjælpsbog og deltager en gang årligt i førstehjælps kursus.

Førstehjælp, kort instruktion

Hjertestarter instruktion


Sikkerhed i svømmehallen
Svømmehallen må kun åbnes af en voksen person. Ingen børn må gå ind i svømmehallen før der er en voksen leder/træner i svømmehallen.

Ingen må gå i vandet før der er en livredder i svømmehallen. (der kan på voksen motion/vandgymnastik undtagelsesvis gives dispensation for dette, dog ikke i springbassin, og ikke voksen nybegynder).

Gulvet er meget glat og hårdt i svømmehallen, så ingen må løbe i svømmehallen!

På børnehold skal der være observatør ved bassinkanten, der holder øje med at alle i vandet befinder sig godt og ikke kommer til skade. Observatør skal stå på modsat side af bassin hvor træner står. Der skal være mindst en observatør pr. hold/delhold.

Livredder, træner og observatør aftaler hvorledes der holdes opsyn, inden træningen startes. Aftal ”hvem der holder øje med hvad”. Hvis observatør ikke er fremmødt, beder livredder/træner en forældre om at overtage opgaven.

Livredder, træner og observatør skal være instrueret i redningsplan ved ulykke.

Når der springes fra vipper/tårn skal der være en voksen person der holder opsyn med bassinet. Når der springes fra 5m tårn, må der ikke springes fra 1m og 3m vippe (og omvendt). Den voksne person styre hvornår der må springes fra 5m tårn.

Når svømmehallen forlades, skal alle døre være låst ind til svømmehallen, også døre mellem svømmehal og omklædningsrum.

I øvrigt henvises til VIFC regler for svømmehallen, se skilte i svømmehallen.